4,17% – RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT ÎN EVIDENŢELE AJOFM CĂLĂRAȘI ÎN LUNA DECEMBRIE 2018

La sfârșitul lunii decembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Călărași erau înregistrați 3.799 șomeri (din care 1.741 femei), rata șomajului fiind de 4,17%. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,23%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,06 pp. Din totalul de 3.799 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Călărași, 629 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 3.170 erau șomeri neindemnizați. Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Călărași, urmați de cei cu studii profesionale/ arte și meserii și de cei cu studii liceale și gimnaziale.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.604 persoane foarte greu ocupabile, 1.981 greu ocupabile, 130 mediu ocupabile și 84 persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.