Progresul înregistrat în implementarea Programului Interreg V-A România – Bulgaria

Cooperarea Teritorială Europeană, mai bine cunoscută ca Interreg, reprezintă unul dintre cele două obiective ale politicii de coeziune cât și un cadru pentru implementarea unor acțiuni comune între diverși actori naționali, regionali sau locali din statele membre ale UE.
Obiectivul general al Cooperării Teritoriale Europene este de a promova dezvoltarea economică, socială și teritorială armonioasă a Uniunii în ansamblul ei, în jurul a trei direcții de cooperare: transfrontalieră (Interreg A), transnațională (Interreg B) și interregională (Interreg C). În acest context, Programul Interreg V-A România-Bulgaria are ca obiectiv principal dezvoltarea zonei de graniţă dintre cele două ţări prin finanţarea unor proiecte comune, având un buget total de 258,5 milioane euro, alocat pentru 6 axe prioritare.
Parteneriatele create în cadrul Programului formează o putere imensă la nivel regional, acționând în direcția găsirii de soluții comune la provocările comune, contribuind astfel, la crearea de punți transfrontaliere și transculturale prin creșterea conștientizării populației privind avantajele cooperării transfrontaliere.
La momentul actual, stadiul implementării Programului în cifre este după cum urmează:
– 199 de proiecte selectate, în valoare de aprox. 322 milioane euro;
– 164 de proiecte contractate în valoare de aprox. 254 milioane euro;
– 105 proiecte în implementare în valoare de aprox. 208 milioane euro;
– rata de absorbție 21,49% (aprox. 46 milioane euro fonduri FEDR);
În sprijinul parteneriatelor, pe parcursul anului 2019, Secretariatul Comun din cadrul Biroului pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România – Bulgaria (BRCT Călărași) a organizat 2 întâlniri tematice cu beneficiarii lideri ai proiectelor selectate în cadrul celui de-al treilea apel al Programului Interreg V-A România-Bulgaria.
În perioada următoare urmează să fie organizate pentru beneficiari în data de 2 iulie la Craiova și în data de 4 iulie la Dobrich, două întâlniri tematice privind regulile de implementare a proiectelor, urmând ca alte două evenimente să fie organizate în cursul anului.
Pentru promovarea rezultatelor obținute prin proiectele implementate, în data de 8 iulie va fi organizată o vizită de mediatizare la locul de implementare a unui proiect finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria. Tot în cursul acestui an vor avea loc Conferința Anuală a Programului Interreg V-A România-Bulgaria precum și sărbătorirea Zilei Cooperării Europene, prilej cu care, în luna mai a fost lansat un concurs video pentru amatori care are termen limită de depunere a clipurilor video – 30 iunie 2019.
Pentru a afla mai multe informații despre Programul Interreg V-A România-Bulgaria, despre evenimentele viitoare, dar și despre proiectele finanțate, vă invităm să accesați pagina de internet www.interregrobg.eu.

www.interregrobg.eu
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția Uniunii Europeane