DISPOZIȚIE CONVOCARE CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

ROMÂNIA JUDEŢUL CĂLĂRAŞI CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară
din data de 20.02.2020

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,
Având în vedere:

proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 3024 din 14.02.2020;

prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
DISPUNE:
Art. 1. – Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 20 Februarie 2020, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinei de zi:
1.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 63/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică și stabilirea indemnizației acestora, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.2275/05.02.2020, raportul Direcției Juridice și Adm. Publică, nr.2276/05.02.2020 și avizat de Comisia Juridică
2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în județul Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 20385/03.12.2019, Raportul Direcției de Urbanism, nr. 20386/03.12.2019 și avizat de Comisia de Urbanism
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului total al cheltuielilor de funcţionare ale Centrelor de zi pentru primire copii școlari și preșcolari din comunele Dragoș Vodă și Ștefan cel Mare, pentru anul 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2767/11.02.2020, raportul Direcției Economice nr. 2768/11.02.2020 și avizat de Comisia Buget-Finanțe
4.Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană adultă asistată în Centrul de Îngrijire și Asistență Ciocănești și în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, pentru anul 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2796/12.02.2020, raportul Direcției Economice, nr. 2797/12.02.2020 și avizat de Comisia Buget-Finanțe
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 – 2023, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 1021/17.01.2020, repoartul Președintelui CJC, nr. 2890/13.02.2020, raportul Direcției Economice, nr. 2938/13.02.2020 și avizat de Comisia Buget-Finanțe
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2019 în exercițiului bugetar 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2939/13.02.2020, raportul Direcției Economice, nr. 2940/13.02.2020 și avizat de Comisia Buget-Finanțe
7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 97/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul angajat în instituțiile publice de interes județean din subordinea Consiliului Județean Călărași, care face parte din familia ocupațională ”Administrație” și care nu a beneficiat de prevederile Hotărârii nr. 140/2017, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2697/11.02.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 2698/11.02.2020 și avizat de Comisia Buget-Finanțe
8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 168/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași care face parte din familia ocupațională ”Administrație”, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC,nr. 2701/11.02.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr.2702/11.02.2020 și avizat de Comisia Buget-Finanțe
9.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Bibliotecii Județene ”Alexandru Odobescu” Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2574/10.02.2020, raportul Direcției Management și Resurse Umane, Comp. Guvernanță, nr 2575/10.02.2020 și avizat de Comisia Buget-Finanțe
10.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2663/10.02.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 2664/10.02.2020 și avizat de Comisia Buget-Finanțe
11.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat aș Județului Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.2667/10.02.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 2668/10.02.2020 și avizat de Comisia Buget-Finanțe
12.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Săpunari, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2444/07.02.2020, raportul Comp. Sănătate, nr. 2445/07.02.2020 și avizat de Comisia Juridică și avizat de Comisia Juridică
13.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei, Statului de funcții și regulamentul de Organizare și Funcționare ale Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2497/07.02.2020, raportul Comp. Sănătate, nr. 2498/07.02.2020 și avizat de Comisia Juridică
14.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr. POMPEI SAMARIAN” Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2900/13.02.2020, raportul Comp. Sănătate, nr. 2901/13.02.2020 și avizat de Comisia Juridică
15.Diverse

PREȘEDINTE, ec Vasile ILIUȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL GENERAL al JUDEȚULUI Emil MUȘAT