7 OCTOMBRIE: ZIUA MONDIALĂ A MUNCII DECENTE

Lucrătorii din întreaga lume marchează a 11-a ediție a ZILEI MONDIALE A MUNCII DECENTE, prin acțiuni și campanii pentru muncă decentă. Tema din acest an, Schimbăm regulile, evidențiază nedreptatea profundă a sistemului economic, restrângerea și deteriorarea drepturilor lucrătorilor în România ca și în multe alte țări afectate de ofensiva neoliberalismului și politicile de austeritate.
„Regulile și legile sunt făcute împotriva lucrătorilor și de aceea avem un nivel distrugător de sărăcie pentru foarte muți lucrători, precaritate și inegalitate economică. Există suficiente resurse pentru a avea locuri de muncă decente pentru toată lumea, pentru a asigura protecție socială adecvată, servicii de calitate și tot ceea ce oferă cetățenilor posibilitatea de a avea un trai decent. Dar regulile trebuie să se schimbe pentru a permite și încuraja negocieri colective reale, pentru a avea o distribuție echitabilă a rezultatelor muncii și pentru a direcționa resursele către îmbunătățirea nivelului de trai” , a declarat președintele CNS Cartel ALFA.
Politica forței de muncă ieftină aplicată în România pentru atragerea investiorilor trebuie să inceteze căci este un eșec care tinde să se transforme în dezastru. În sectorul economic, peste jumătate din lucrători sunt încadrați la salariul minim. Mai mult, 8 din 10 lucrători au un salariu de bază net de sub 2050 lei (440 euro). O economie al cărui principal „avantaj competitiv” este costul menținut scăzut al forței de muncă și exploatarea lucrătorilor nu este o economie performantă și stabilă, și cu siguranță nu este o economie care funcționează în interesul celor mulți, ci mai degrabă a celor puțini și bogați.
În contextul Zilei Mondiale a Muncii Decente, Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA” desfășoară Campania „Schimbăm regulile!” care își propune creșterea gradului de conștientizare asupra condițiilor de muncă din România și susținerea inițiativei de schimbare a legii dialogului social realizată de Coaliția pentru muncă decentă, cu susținerea confederațiilor sindicale, cu scopul deblocării negocierilor colective în România.
Vineri, 5 octombrie, membrii confederației vor purta banderole albe pentru a susține negocierea colectivă pentru salarii și condiții mai bune și pentru a transmite mesajul:
LUCRĂTORII AU DREPTUL LA UN TRAI DECENT DIN MUNCĂ!
Le transmitem parlamentarilor și guvernanților că trebuie schimbate regulile, astfel încât drepturile fundamentale ale lucrătorilor să fie respectate, o condiție necesară și minimală pentru ca munca decentă să poată deveni o realitate și pentru românii care lucrează în țara lor.
Munca decentă – concept introdus de partenerii sociali (guverne, sindicate și patronate) din cadrul Organizației Internaționale a Muncii – este o strategie de dezvoltare care recunoaște rolul central al muncii în viața oamenilor: o muncă productivă și care aduce o remunerație justă, securitate la locul de muncă și protecția socială a familiei, cele mai bune perspective de dezvoltare personală și integrare socială, libertatea oamenilor de a exprima exact ce îi preocupă, posibilitatea de a se organiza și de a participa la deciziile care îi afectează, șanse egale și un tratament echitabil pentru toți.