8 PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ ADRESATE PERSOANELOR AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ

În luna mai a.c, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi a demarat în colaborare cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Călăraşi, un număr de 8 programe de formare profesională adresate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (şomeri indemnizaţi şi neîndemnizaţi).
Participanţii la aceste programe vor fi pregătiţi în meseriile:
Frizer coafor manichiurist pedichiurist
Manichiurist pedichiurist
Lucrător în comerţ
Lucrător finisor pentru construcţii
Lucrător instalator pentru construcţii
Mecanic auto
Maşinist utilaje cale şi terasamente
Operator introducere validare şi prelucrare date
şi vor beneficia de următoarele facilităţi, prevăzute în Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă, precum: rechizite şi materiale de instruire, manuale, echipament de protecţie pe timpul instruirii practice (dacă este cazul) abonament gratuit pe mijloacele de transport pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului.
Persoanele participante la programele de formare profesională pot finaliza în mod gratuit cursul început, chiar dacă aceştia se încadrează în muncă în perioada desfăşurării acestuia.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0242.318.376, interior 105 – Compartiment formare profesională.