A N U N Ţ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI

A N U N Ţ

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție vacante de îngrajitor I , la Serviciul Administrativ din cadrul Direcției Economice.
Condiții cumulative pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de îngrajitor I , la Serviciul Administrativ din
cadrul Direcție Economice.

 • să îndeplinească condițiile art. 3 din H.G.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
  îngrijitor I
 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei : minimum 7 ani;
  Concursul se organizează la sediul Primărie Municipiului Călaraşi din strada București nr.140 A , în data de 22.07.2019 ora 11,00 – proba scrisa și 25.07.2019, ora 14,00 interviul.
  Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României , partea a III-a, la Biroul Resurse Umane Salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi .
  Dosarul de înscriere la concurs se depune până pe data de 11.07.2019 și trebuie să conțină obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin (4) din H.G. nr.286/2011.
  Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.
  Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon 0242311005 interior 111. PRIMAR, DRĂGULIN DANIEL ŞTEFAN