ADOPTAREA ȘI PROMULGAREA CELEI DE-A DOUA CONSTITUȚII COMUNISTE A ROMÂNIEI

Pe 24 septembrie, s-au împlinit 67 de ani de la adoptarea și promulgarea celei de-a doua Constituții comuniste a României. În perioada comunistă au fost adoptate trei Constituții, două în perioada în care țara era condusă de Gheorghe Gheorghiu-Dej ( 1948, 1952) și una în primul an de conducere a lui Nicolae Ceaușescu, 1965.
A doua Constituție comunistă a României a fost a adoptată pe 24 septembrie 1952 și a fost promulgată în aceiași zi. A cincea lege fundamentală a țării noastre a fost adoptată tot în timpul conducerii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, într-un moment în care comuniștii și-au consolidat puterea în stat, controlând absolut toate domeniile. Constituția din 1952 era alcătuită dintr-un capitol introductiv și 105 articole grupate în 10 capitole. Această Constituție este foarte asemănătoare cu cea din 1948. Conform acestei Constituții, denumirea oficială a statului era tot Republica Populară Română (RPR), iar partidul unic era tot Partidul Muncitoresc Român (PMR). A doua lege fundamentală comunistă prevedea ca România să aibă ca formă de guvernare tot republica. Prevederile obișnuite despre independența și suveranitatea statului lipseau. A cincea Constituție a României prevedea: dreptul la muncă, dreptul la odihnă, dreptul la învățătură, egalitate în fața legii, egalitate în drepturi a femeilor cu bărbații, dreptul la libertatea individuală, inviolabilitatea domiciliului. Aceste drepturi erau doar oficial stabilite, mute dintre ele nu erau respectate. De asemenea, a doua Constituție comunistă a țării noastre prevedea și dreptul la vot. Potrivit ei, cetățenii Republicii Socialiste România aveau dreptul la vot, deoarece Constituția prevedea votul universal inclusiv pentru femei. Conform acestei legii fundamentale puteau vota femeile și tinerii cu vârsta de minim 18 ani. Legea fundamentală din 1952 prevedea și principiul separării puterilor în stat. Puterea legislativa era deținută de o instituție unicamerală numită, Mare Adunare Națională. (M.A.N). Pe lângă multele asemănări pe care le are cu prima Constituție comunistă, cea din anul 1948, Constituția din anul 1952 are și două deosebiri: puterea executivă nu mai este deținută de un guvern, ci de un Consiliu de Stat, iar puterea judecătorească nu mai este deținută de Curtea Supremă de Justiție, ci de Tribunalul Suprem. Constituția din 1952 a fost schimbată în 1965, când România și-a recăpătat atributele statului independent. Consecințele acestei Constituții au fost negative, deoarece a consolidat regimul comunist din România și a încălcat dreptul la proprietate. 

                                         Crina Mihai