ADR Sud Muntenia, coordonator al proiectului „PROSME“ – „Promovarea IMM-urilor din România prin intermediul Enterprise Europe Network”

Începând din acest an, ADR Sud Muntenia este coordonator al proiectului „PROSME – Promovarea IMM-urilor din România prin intermediul Enterprise Europe Network”, finanţat în cadrul Programului pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi pentru IMM-uri (COSME)!
Agenţia a preluat, din luna ianuarie 2017, atribuţiile de coordonator de la Fundaţia Centrul Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, conform contractului de finanţare încheiat împreună cu Comisia Europeană în data de 7 februarie a.c.. Astfel, pentru o perioadă de doi ani (ianuarie 2017 decembrie 2018), ADR Sud Muntenia va coordona activităţile proiectului destinat IMM-urilor care sunt orientate spre creştere, afaceri integrate şi servicii de sprijin pentru inovare şi sunt conectate la pieţele europene şi internaţionale. Bugetul total, pentru perioada ianuarie 2017 decembrie 2018, este de 966.590 de euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia este de 99.847,50 euro.
Scopul acestui proiect constă în facilitarea accesului IMM-urilor la pieţele europene şi internaţionale, precum şi crearea de parteneriate internaţionale cu mediul de cercetare. În acest sens, Agenţia, alături de partenerii din consorţiul proiectului furnizează, cu titlu gratuit, servicii de sprijin în domeniul dezvoltării internaţionale a afacerilor pentru firmele din macroregiunea 3 (Sud Muntenia şi Bucureşti – Ilfov) şi identificare de parteneri din UE şi terţe ţări pentru realizarea de proiecte în colaborare în cadrul programului HORIZON 2020. Toate aceste servicii sunt furnizate prin aderarea consorţiului la reţeaua Enterprise Europe.
PROSME pune la dispoziţia organizaţiilor din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud Muntenia resursele a 600 de organizaţii partenere în reţeaua Enterprise Europe din 50 de ţări. Baza de date a reţelei Enterprise Europe include oportunităţi de cooperare în afaceri lansate de diferite firme, respectiv cereri şi oferte de produse şi servicii, de cooperare comercială, tehnologică, financiară şi în producţie. Reunind în jur de 600 de organizaţii de sprijinire a afacerilor, reţeaua va ajuta companiile mici să profite de oportunităţile de afaceri de neegalat de pe piaţa unică a UE. Reţeaua contribuie şi la consolidarea competitivităţii şi durabilităţii întreprinderilor europene, care încearcă să exploateze noile oportunităţi apărute atât pe piaţa unică, cât şi în ţările terţe.
Alături de Agenţie, din consorţiul proiectului PROSME, ce se deruleză în perioada 1 ianuarie 2015 31 decembrie 2020, fac parte următoarele entităţi partenere: Fundaţia Centrul Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, ADR Bucureşti – Ilfov, Asociaţia Constructorilor din România, Ministerul Economiei, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare- IMMA, InPULSE Partners SRL, SC IPA SA societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de echipamente şi instalaţii de automatizare, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, CEC Bank SA, Asociaţia Română pentru Industrie Electronică şi Software.