ANUNŢ CONCURS-FUNCŢIONARI PUBLICI

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Călăraşi cu sediul în: Călăraşi, str.13 Decmbrie nr. 9, jud. Călăraşi, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată pentru funcţiile publice de execuţie:

 1. Inspector clasa I, grad profesional asistent, studii superioare în cadrul Compartimentului patrimoniu cultural mobil şi imatererial.
 • Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe umaniste şi arte, ramura studiu patrimoniului şi managementul bunurilor culturale;
 • Vechime în specialitatea studiilor: 1 an.

2. Inspector clasa I, grad profesional asistent, studii superioare, în cadrul Compartimentului cultură, management, resurse umane.

 • Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura ştiinţe juridice;
 • Vechime în specialitatea studiilor: 1 an.
  Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999, republicată, r2, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Cunoştinţe operare calculator Microsoft,Exel,Internet,nivel mediu,dovedite prin documente.
 • Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
 • Proba scrisă: 26 iulie 2019, ora 10, la sediul DJC Călăraşi.
 • Inteviul: 31 iulie 2019, ora 10, la sediul DJC Călăraşi
 • Relaţii la sediul DJC Călăraşi, str. 13 Decembrie nr. 9
 • Persoană de contact: Filip Gheorghe