ANUNȚ CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE

Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași, cu sediul în: municipiul Călăraşi, str. 1 Dec. 1918 nr. 1, județul Călăraşi, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului:

 1. Serviciul Achizitii Publice și Tehnic, Compartimentul Achiziții Publice
 • Consilier grad I ( S) – 1 post
 • Referent IA ( M ) – 1 post

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • Serviciul Achizitii Publice și Tehnic, Compartimentul Achiziții Publice:
 • Consilier grad I ( S)
 • Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea Științe Juridice sau Științe economice;
 • Vechime în muncă minimum 5 ani;
 • Vechime în studii superioare minimum 5 ani .
 • Referent IA ( M )
 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ;
 • Cunoștințe operare PC dovedite cu atestat sau certificat de calificare;
 • Vechime în muncă minimum 5 ani .

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: – data de 06.01.2020, ora 10,00, la sediul Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași .

Proba de interviu: data si ora interviului se vor publica o data cu rezultatele de la proba scrisa, la sediul Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 17.12.2019, orele 16,00, la sediul Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași.

Date de contact – Compartimentul Resurse Umane, etaj 3, camera 2 şi la telefon 0242 – 314925, interior 102, persoana de contact Penciu Camelia, email penciucamelia@yahoo.ro.

MANAGER -Virgiliu Diaconu, Întocmit- Penciu Camelia