ANUNȚ DE MEDIU

Beneficiarul SC DINAMIC JOB SRL cu sediul în jud. Calarasi, mun. Oltenita, str. Alexandru Iliescu, nr. 37-39, bl. C3, sc. A, ap. 1, anunta decizia privind etapa de incadrare a planului / programului ‚,PUZ-RECONVERSIE FUNCTIONALA IN ZONA COMERT/SERVICII +FUNCTIUNI COMPLEMENTARE amplasat in jud. Calarasi, mun. Oltenita, tarlaua 117, parcelele 270, 271, nr. cad. 20625, nr. cf. 20625.

Documentatia se supune procedurii de adoptare:

– fara aviz de mediu conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare;

– fara evaluare adecvata conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului / programului propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, sos Chiciu, nr. 2, de luni pana vineri, orele 9 – 12.

Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, timp de 10 zile calendaristice de la data publicarii.