ANUNȚ DE MEDIU

Beneficiarul BOBOACĂ MARIAN, cu domiciliul în mun. București, str.Meridianului, nr.33, sector 4, anunță decizia privind etapa de încadrare a planului/programului „PUZ – CONSTRUIRE ATELIER CONFECȚIONAT MOBILIER” amplasat în jud. Călărași, comuna Frumușani, Tarla 16/3, P 1/4, nr.cad.8480, nr.cf.8480.

Documentaţia se supune procedurii de adoptare:

-fără aviz de mediu, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare

-fără evaluare adecvată, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al planului/programului propus, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi, şos. Chiciu, nr. 2, de luni până vineri între orele 9-12.

Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură şi cu date de identificare la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi timp de 10 zile calendaristice de la data publicării.