ANUNȚ DE MEDIU

Beneficiarii ALECU VASILE și ALECU VIORICA cu domiciliul în com. Frumușani, sat Frumușani anunță decizia privind etapa de încadrare a planului/programului “PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ-UTR13-FRUMUȘANI-SITUAT ÎN TARLA 51, PARCELA 24/1” amplasat în jud. Călărași, com. Frumușani, nr.cad. 12263, tarla 51, parcela 24/1. Documentaţia se supune procedurii de adoptare:
-fără aviz de mediu, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare;
-fără evaluare adecvată, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al planului/programului propus, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi, şos. Chiciu, nr. 2, de luni până vineri între orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură şi cu date de identificare la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi timp de 10 zile calendaristice de la data publicării.