ANUNT DE MEDIU

Beneficiarul TUDOR FLORIN cu domiciliul in jud. Calarasi, com. Frumusani anunta decizia privind etapa de incadrare a planului / programului ‚,PUZ-CONSTRUIRE LOCUINTA-SAT FRUMUSANI TARLAUA 77, PARCELA 7/2” amplasat in jud. Calarasi, com. Frumusani, sat Frumusani, nr. cad. 643.

Documentatia se supune procedurii de adoptare:

fara aviz de mediu conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare;

fara evaluare adecvata conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului / programului propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, sos Chiciu, nr. 2, de luni pana vineri, orele 10 – 14.

Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, timp de 10 zile calendaristice de la data publicarii.