ANUNŢ DE MEDIU

Beneficiarul BREBU PETRE,cu domiciliul în Judeţul Călăraşi, oraş Lehliu-Gară, str. Parcului, nr. 1-3, anunţă decizia privind etapa de încadrare a planului/programului „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO ŞI VULCANIZARE” amplasat în Judeţul Călăraşi, oraş Lehliu-Gară, str. Nicolae Titulescu.
Documentaţia se supune procedurii de adoptare:
-fără aviz de mediu, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare
-fără evaluare adecvată, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al planului/programului propus, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi, şos. Chiciu, nr. 2, de luni până vineri între orele 9-12.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură şi cu date de identificare, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi, timp de 10 zile calendaristice de la data publicării.