ANUNŢ DE MEDIU

Beneficiarul DINCA MARIANA, cu domiciliul în Judeţul Călăraşi, oraş Lehliu-Gară, str. Pompieri, nr. 3, bl.20, sc.A, ap.1; IACOMI IULIAN, cu domiciliu în jud. Călăraşi, oraş Lehliu-Gară, str. Crinuluim nr.1; IACOMI ELIANA- CONSTANTA, cu domiciliu în mun. Bucureşti, sector 4, str. Savineşti, nr. 5, bl.B, et.10, ap.60, anunţă decizia privind etapa de încadrare a planului/programului „CONSTRUIRE COMPLEX DE AGREMENT CU SPAŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ” amplasat în Judeţul Călăraşi, oraş Lehliu-Gară, T46/1, P10, nr. cad. 23175, T46/1, P10, nr. cad. 23174, T47, P3/1, nr. cad. 1662.
Documentaţia se supune procedurii de adoptare:
-fără aviz de mediu, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare
-fără evaluare adecvată, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al planului/programului propus, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi, şos. Chiciu, nr. 2, de luni până vineri între orele 9-12.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură şi cu date de identificare, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi, timp de 10 zile calendaristice de la data publicării.