ANUNŢ DE MEDIU

Beneficiarul PAVEL EMANUEL, cu domiciliul în comuna Ciocăneşti, str. Stejarului, jud. Călăraşi, anunţă decizia privind etapa de încadrare a planului/programului „EXTINDERE SOPRON EXISTENT PENTRU DEPOZITARE CEREALE SI UTILAJE AGRICOLE SI BECI PARTIAL, CONSTRUIRE SOPRON SI ANEXA” amplasat în comuna Ciocăneşti, str. Alunului nr. 6 bis, Judeţul Călăraşi.
1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Călăraşi, şoseaua Chiciu, nr.2, jud. Călăraşi, în zilele de luni-vineri, între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro
2.Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.