ANUNŢ DE MEDIU

Beneficiarul UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ LUPŞANU, comuna Lupşanu, jud.Călăraşi, anunţă decizia privind etapa de încadrare a planului/programului PUZ- SCHIMBARE ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ- FORARE PUŢ, amplasat în comuna Lupşanu, sat Plevna, judeţul Călăraşi.
Documentaţia se supune procedurii de adoptare:
-fără aviz de mediu, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare
-fără evaluare adecvată, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al planului/programului propus, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi, şos. Chiciu, nr. 2, de luni până vineri între orele 9-12.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură şi cu date de identificare la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi timp de 10 zile calendaristice de la data publicării.