ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ

DIRECŢIA SILVICĂ CĂLĂRAŞI-OCOLUL SILVIC MITRENI, titular al „AMENAJAMENTUL SILVIC AL OCOLULUI SILVIC MITRENI PENTRU UNITĂȚILE DE PRODUCȚIE UP I PARASCHIVA, UP II ALBINA, UP III FRASIN ULMENI, UP V ZĂVOAIELE ARGEȘULUI”, propus a fi amplasat în județul Călărași, anunță publicul interesat asupra finalizării raportului de mediu, ce poate fi consultat la sediul titularului, OCOLUL SILVIC MITRENI, în zilele de luni – vineri, între orele 9-14 și la sediul APM Călărași, mun. Călărași, șos. Chiciu, nr. 2, jud. Călărași, de luni-joi între orele 9-16 și vineri între orele 9-12 până la data de 11.11.2019.
Comentariile și propunerile scrise din partea publicului interesat se primesc la sediul DIRECŢIA SILVICĂ CĂLĂRAŞI – OCOLUL SILVIC MITRENI și la sediul APM Călărași, mun. Călărași, șos. Chiciu, nr. 2, jud. Călărași, de luni-joi între orele 9-16 și vineri între orele 9-12 până la data de 11.11.2019.
DEZBATEREA PUBLICĂ va avea loc la sediul Ocolului Silvic Mitreni din str. Fundeni, nr. 1, loc. Mitreni, jud. Călărași, în data de 12.11.2019, ora 10.