ANUNȚ IMPORTANT

Comuna Dragalina, cu sediul în localitatea Dragalina, B-dul General Ioan Dragalina, nr. 46, județul Călărași, C.U.I. 4445389, telefon 0242.708.073, fax 0242.708.074, e-mail : pdragalina@gmail.com, organizează licitație publică deschisă cu strigare, în data de 06.06.2018, orele 1000.
Obiectul concesionării: Loturi de teren neproductiv, proprietatea comunei Dragalina, situate în extravilanul comunei.
Informații privind documentația de atribuire: Documentația de atribuire se poate obține de la registratura primăriei comunei Dragalina, județul Călărași. Documentația de atribuire poate fi transmisă în format electronic, la cererea solicitantului, sau pe suport de hârtie. În cazul solicitării documentației de atribuire pe suport de hârtie, aceasta se va elibera numai după achitarea taxei de 100 lei la casieria primăriei, și se va ridica de la sediul primăriei comunei Dragalina.
Pentru informații și clarificări privind concesionarea loturilor de teren neproductiv, solicitanții se pot adresa la registratura primăriei comunei Dragalina, până la data de 25.05.2018.
Informații privind ofertele: data limită de depunere a documentației pentru participarea la licitația publică cu strigare este 30.05.2018, orele 1600. Ofertele se depun la sediul primăriei comunei Dragalina. Ofertele trebuie să îndeplinească condițiile de validitate specificate în documentația de atribuire.
Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Călărași.
PRIMAR, Marian-Gabriel STANCIU