ANUNȚ IMPORTANT

ROMANIA – JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, U.A.T – COMUNA VILCELELE – C.I.F.3796837, Str.Florenta Albu nr.691, sat Vîlcelele, com.Vîlcelele, jud. Călărași, TEL:.0242-346603,0242-346605, FAX:0242-346606; http:/www.primariavilcelele.ro; e-mail:primaria_vilcelele@yahoo.com

ERATĂ

Prin prezenta dorim să vă informăm că, având în vedere ca data de 28.05.2018 este zi NELUCRATOARE, examenul organizat de catre Primăria Vîlcelele, județul Călărași pentru ocuparea a 2 (două) posturi de muncitor necalificat în cadrul serviciul public administrarea domeniului public și privat-islaz – compartimentul administrativ-gospodarie comunală se amână pentru data de 29.05.2018 – marți, ora 10.00. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente.

Cu stima,
Primar, Pascu Mihail