ANUNȚ LICITAȚIE

Subscrisa, ROMINSOLV S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al GENERAL TRANSPORT SA, cu sediul social în București, str. Preciziei nr.38, Sector 6, Nr. Reg. Com. J40/303/1991, CUI RO443920, ANUNȚĂ efectuarea plăților conform Raportului asupra fondurilor și planului privind distribuirea sumelor reziduale către acționarii GENERAL TRANSPORT SA publicat în BPI nr.6689/27.04.2020, necontestat. Termenul de plată este de maxim 6 luni de la data publicării prezentului anunț. Acționarii sunt rugați să comunice coordonatele pentru plată și o copie a cărții de identitate. Pentru informații suplimenare, dl Cernega Paul, nr. 0744654696, e-mail: generaltransport.sa@gmail.com.