ANUNȚ POSTURI VACANTE

CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURĂ ȘI CREAȚIE CĂLĂRAŞI

A N U N Ţ Ă :

CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURĂ ȘI CREAȚIE CĂLĂRAŞI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ/DETERMINATĂ, A POSTURILOR VACANTE DE PERSONAL CONTRACTUAL , ASTFEL :
1.- Contabil şef, grad II (S) – 1 post;
2.- Consilier juridic IA (S), Compartimentul Juridic – 1 post;
3.- Referent I A(M), Compartimentul Financiar Contabil, Buget – 1 post;
4.- Referent IA S Compartiment Evenimente Culturale-1 post;
5.- Referent I A(M), Compartimentul Artă Cinematografică – 1 post;
6.- Muncitor calificat (lăcătuş mecanic), perioadă determinată, Compartiment Achiziţii-Administrativ-1 post;
7.- Muncitor calificat, (instrumentist), timp parţial 4 ore Compartiment Evenimente Culturale, Formaţii Artistice- 1 post;
8.- Muncitor calificat, (electrician), Compartiment Logistică, Tehnic, PSI-1 post.
Concursul se va desfașura la sediul instituției din Municipiul Călărași, Jud. Călărași, Str. 1 Decembrie 1918 nr.1, după următorul calendar:
– Selectia dosarelor de concurs va avea loc în perioada 29 – 30.10.2018
– Afişare rezultate selecţie dosare : 30.10.2018 , până la ora 16.30 .
– Depunere contestaţii rezultat selecţie dosare: 31.10.2018 până la ora 16,30
– Afişare rezultate contestaţii:01.11.2018 până la ora 16,30
Proba scrisă si interviul se vor desfăşura astfel:
I.Pentru posturile de:
1.- Contabil Şef , grad II (S),
2. -Consilier Juridic IA (S),
– probă scrisă în data de: 05.11.2018 ora 10:00
– afisare rezultate proba scrisă la data de:05.11.2018 ora 16:30
– depunere contestatii până la data de: 06.11.2018 ora 16:30
– afisare rezultat contestatii la data de :07.11.2018 până la: ora 16:30
şi
– interviul în data de: 09.11.2018 ora 9:00
– afisare rezultat interviu la data de: 12.11.2018 ora 16:30
– depunere contestatii până la data de: 13.11.2018 ora 16:30
– afişare rezultat contestatii la data de: 14.11.2018 până la: ora 16:30
– afişare rezultate finale la data de: 15.11.2018 până la: ora 16:30
3.- Referent IA (M) Compartiment Artă Cinematografică;
4.- Muncitor calificat, (lăcătuş mecanic) pe perioada determinată Compartiment Achiziţii Administrativ.
– probă scrisă în data de: 05.11.2018 ora 12:00
– afisare rezultate proba scrisă la data de :05.11.2018 ora 16:30
– depunere contestatii până la data de: 06.11.2018 ora 16:30
– afisare rezultat contestatii la data de :07.11.2018 până la: ora 16:30
şi
– interviul în data de: 09.11.2018 ora 11:00
– afisare rezultat interviu la data de: 12.11.2018 ora 16:30
– depunere contestatii până la data de: 13.11.2018 ora 16:30
– afişare rezultat contestatii la data de: 14.11.2018 până la: ora 16:30
– afişare rezultate finale la data de: 15.11.2018 până la: ora 16:30
II. Pentru posturile de:
1.-Muncitor calificat, (electrician), Compartiment Logistică, Tehnic, PSI,
2.-Muncitor calificat, (instrumentist), timp parţial 4 ore Compartiment Evenimente Culturale, Formaţii Artistice
– probă scrisă în data de: 06.11.2018 ora 10:00
– afisare rezultate proba scrisă la data de: 06.11.2018 ora 16:30
– depunere contestatii până la data de: 07.11.2018: ora 16:30
– afisare rezultat contestatii la data de :08.11.2018 până la: ora 16:30
şi
– interviul în data de: 12.11.2018 ora 9:00
– afisare rezultat interviu la data de: 13.11.2018 ora 16:30
– depunere contestatii la data de: 14.11.2018 ora 16:30
– afisare rezultat contestatii la data de: 15.11.2018 până la: ora 16:30
– afisare rezultate finale la data de: 16.11.2018 până la: ora 14:30
3.-Referent IA (S) Compartiment Evenimente Culturale,
4.-Referent IA (M) Compartiment Financiar Contabil-Buget,
– probă scrisă în data de: 06.11.2018 ora 12:00
– afisare rezultate proba scrisă la data de: 06.11.2018 ora 16:30
– depunere contestatii până la data de: 07.11.2018: ora 16:30
– afisare rezultat contestatii la data de :08.11.2018 până la: ora 16:30
şi
– interviul în data de: 12.11.2018 ora 11:00
– afisare rezultat interviu la data de: 13.11.2018 ora 16:30
– depunere contestatii la data de: 14.11.2018 ora 16:30
– afisare rezultat contestatii la data de: 15.11.2018 până la: ora 16:30
– afisare rezultate finale la data de: 16.11.2018 până la: ora 14:30

Relații suplimentare se vor solicita la sediul Centrului Județean de Cultură si Creație Călărași, Compartiment Resurse -umane, tel.0242 314 925. Interior 105.
Informaţiile despre: Condiţii generale, Condiţii specifice de ocupare a postului, Continutul dosarului si bibliografie vor fi postate pe site-ul instituţiei pe adresa www.culturalcl.ro.

MANAGER, Mihaela PETROVICI

Întocmit, Referent de specialitate R.U.