ANUNȚ PROIECT


Bilanțul Programului Interreg V-A România – Bulgaria la final de an – de la plan la realizări

155 de proiecte comune contractate în valoare de 227 milioane Euro, care contribuie la dezvoltarea zonei de graniţă dintre cele două ţări prin finanţarea unor proiecte comune. 25 % dintre acestea sunt deja finalizate iar gradul de absorbție este de peste 15% la acest moment.
Proiectele ce se implementează pe granița dintre România și Bulgaria, lungă de 610 kilometri dintre care 470 kilometri fiind reprezentați de Fluviul Dunărea, confirmă faptul că regiunea este una dinamică, fondurile europene reprezentând o sursă importantă pentru soluționarea problemelor comune identificate. Astfel, parteneriatele create în cadrul Programului contribuie în mod eficient la găsirea de soluții comune la provocările comune, contribuind la crearea de punți transfrontaliere și transculturale prin creșterea conștientizării populației privind avantajele cooperării transfrontaliere.
În cifre, bilanțul implementării Programului este după cum urmează:
– este primul program din România care a transmis la Comisia Europeană o cerere de plată, aceasta fiind în valoare de aproximativ 1,2 milioane euro în luna decembrie 2016.
– 199 de proiecte selectate din totalul celor 855 proiecte depuse, în valoare de aprox. 322 milioane euro;
– 155 de proiecte contractate în valoare de aprox. 227 milioane euro;
– 116 de proiecte în implementare în valoare de aprox. 200 milioane euro;
– rata de absorbție peste 15% (aprox. 33,5 milioane euro fonduri FEDR);
– 38 proiecte finalizate în valoare de aprox. 27 milioane euro.
Pentru a afla mai multe informații despre Programul Interreg V-A România-Bulgaria, despre evenimentele viitoare, dar și despre proiectele transfrontaliere selectate de Comitetul de Monitorizare al Programului şi aflate în curs de implementare, vă invităm să accesați pagina de internet www.interregrobg.eu.

www.interregrobg.eu
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene