ANUNȚ PUBLIC

HIDRAFIT SRL anunță publicul interesat asupra realizării primei versiuni a planului/ programului și declanșarea etapei de încadrare la EXTINDEREA ACTIVITĂȚII HIDRAFIT SRL PRIN CONSTRUIREA UNUI SPAȚIU PRODUCTIV ȘI DOTAREA CU ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE INOVATIVE, ÎN VEDEREA CREȘTERII COMPETIVITĂȚII INTREPRINDERII PE PIAȚA DE PROFIL situat în str. Varianta Nord, nr.63, loc. Călărași, jud. Călărași, nr.cd.25633, nr.cf.25633.

Consultarea primei versiuni a planului (programului) se face la AP.M. Călăraşi, şos Chiciu, nr. 2, tel-fax 0242/315035 şi 0242/311926 între orele 10-14, precum şi la următoare adresă pe internet www.apmcl.ro. Comentariile si sugestiile se primesc la sediul A.P.M Călăraşi, şos. Chiciu, nr. 2, tel. 0242-315035, fax 0242-311926 în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei ultimului anunţ (15.08.2020).