ANUNȚ PUBLIC

Subscrisa TREMULA NAV S.A. cu sediul în Constanța, str.Industrială nr.7, înregistrata la ORC sub nr. J13/687/1997, CIF RO 9160609, reprezentată prin director general Sin Neculai;
Vinde/închiriază următoarele active:

  1. Sector Exploatare Forestieră Babadag

Adresa : str.Ocolului 27 ,Babadag,Tulcea
Suprafața totală :5088,00 mp intravilan
Suprafața construită :1624,69 mp intravilan
Racord electric :da
Racord apă canal :da

2. Sector Exploatare Forestieră Călărași
Adresa :str.Călărași 221, Modelu, Călărași
Suprafața totală :10129,49 mp intravilan
Suprafața construită :1541,91 mp intravilan
Racord electric :da
Racord apă canal :da

3. Depozit Călărași
Adresa :Incinta 2, Călărași
Suprafața totală :22742,80 mp intravilan
Suprafața construită :-
Racord electric : –
Racord apă canal : –

Pentru relații suplimentare: telefon 0744646245.