ANUNȚ PUBLIC

SIDERCA SA- în faliment, CUI 1916090, prin lichidator judiciar consorțiul format din CC INSOL SPRL și AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ SPRL, dosar nr. 81/121/2005* Tribunal Galați
Organizează licitaţii publice cu strigare, în data de 27.03.2019, ora 12.00, la sediul din Călărași, str. Plevna nr. 189, pentru vânzarea bunurilor imobile situate în Călărași, str. Prelungirea București nr. 162:
respectiv 3 cote indivize din 3 nr. cadastrale diferite, ce se vor valorifica împreuna, adică:
– cota de 30,77% din nr. cad. 22160 (oțelăria cu convertizoare);
– cota de 30,77% din nr. cad. 23971 (drum intrare LPGS);
– cota de 21,47% din nr. cad. 23976 (drum UCC).
Prețul de pornire este de 49.840 lei + TVA.
Dacă la acest termen bunurile nu vor fi adjudecate, licitația se va relua în aceleași condiții, în data de 03.04.2019
Pot participa la licitaţie persoanele fizice şi/sau juridice care formulează cerere de participare la licitație cu o zi înainte de data licitaţiei, acceptă regulamentul de licitaţie, achiziţionează caietul de sarcini, achită garanţia de 30% din preţul de pornire și taxa de participare la licitaţie. Pasul de licitație este de 5% din prețul de pornire.
Informaţii suplimentare: telefon 0241.586.601/0242.313.477 și 021.319.45.56 sau pe site: www.ccinsol.ro,www.agentiadeinsolventa.ro.