ANUNȚ PUBLIC

Titularul FUSNEICA CONSTANTIN CRISTIAN anunță publicul interesat asupra realizării primei versiuni a planului (programului) și declanșarea etapei de încadrare la: PLAN URBANISTIC ZONAL – LOTIZARE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE amplasat în ORAȘ FUNDULEA, NR. CAD. 21393, INTRAVILAN, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI. Consultarea primei versiuni a planului (programului) se face la APM Călărași, șos.Chiciu, nr.2, tel/fax 0242/315035 și 0242/311926 între orele 9-13, precum și la următoarele adrese de internet www.apmcl.ro. Comentariile și sugestiile se primesc la sediul APM Călărași, șos.Chiciu, nr.2, tel/fax 0242/315035 și 0242/311926, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției ultimului anunț (14.10.2019).