ANUNȚ PUBLIC

COMANITA CLAUDIA, cu sediul în Bucuresti, sector 5, str. Podul Giurgiului, nr.3, bl.11, sc.1, etaj 3, titular al planului/ programului”PUZ –PARCELARE-LOCUINTE INDIVIDUALE- UTR 24- POSTAVARI ” situat in tarla 11 parcela 2,3, in suprafata de 2128 mp), Comuna Frumuşani, Sat Postavari, Judeţul Călăraşi , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi din Sos. Chiciu, nr. 2, de luni pana joi intre orele 09 – 12.

Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Calarasi, (tel 0242 315035 / 0242 311926) in termen de 15 zile de la data publicarii celui de-al doilea anunt.