ANUNȚ PUBLIC

Beneficiarul CĂRUȚĂ CRISTIAN, cu sediul în str.Știrbei Vodă, nr. 9, bl. K9, sc. 1, ap. 4, loc. Călărași, jud. Călărași anunţă decizia privind etapa de încadrare a planului/programului „INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN CU FUNCȚIUNEA MIXTĂ DE COMERȚ ȘI SERVICII+FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, amplasat în Tarlaua 83/1, parcela 14, loc. Călărași, jud. Călărași.

Documentaţia se supune procedurii de adoptare:

-fără aviz de mediu, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare

-fără evaluare adecvată, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al planului/programului propus, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi, şos. Chiciu, nr. 2, de luni până vineri între orele 9-12.

Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură şi cu date de identificare la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi timp de 10 zile calendaristice de la data publicării.