ANUNŢ PUBLIC

ANUNŢ PUBLIC

1 august 2017

Titularul U.A.T. Comuna VÎLCELELE anunţă publicul interesat asupra realizării primei versiuni a planului (programului) şi declanşarea etapei de încadrare la: REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL ŞI AL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 350/2001, amplasat în comuna Vîlcelele, judeţul Călăraşi.
Consultarea primei versiuni a planului (programului) se face la A.P.M. Călăraşi, şos Chiciu, nr. 2, tel-fax 0242/315035 şi 0242/311926 între orele 9-13, precum şi la următoare adresă pe internet www.apmcl.ro. Comentariile si sugestiile se primesc la sediul A.P.M Călăraşi, şos. Chiciu, nr. 2, tel. 0242-315035, fax 0242-311926 în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei ultimului anunţ (19.08.2017).