ANUNȚ PUBLIC

TUDOR FLORIN cu adresa Comuna Frumusani, Judetul Calarasi,titular al planului/ programului”PUZ –CONSTRUIRE LOCUINTA ” situat in tarla 77, parcela 7/2, nr. Cadastral 643, in suprafata de 1.008 mp, Comuna Frumuşani, Judeţul Călăraşi , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi din Sos. Chiciu, nr. 2, de luni pana joi intre orele 09 – 12.

Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Calarasi, (tel/fax 0242 315035 / 0242 311926) in termen de 18 zile de la data publicarii primului anunt