ANUNŢ PUBLIC

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Titularul MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul P.U.Z. LUCRĂRI DE AMENAJARE PIAŢA UNIRII (PIAŢA CENTRALĂ) propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Călăraşi, str. Dobrogei, nr. 6, jud. Călăraşi. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Călăraşi, şoseaua Chiciului, nr. 2, jud. Călăraşi şi la sediul titularului, str. Bucureşti, nr. 140A în zilele de luni-vineri, îmtre orele 8-16. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Călăraşi.