ANUNŢ PUBLIC

SIDERCA SA- în faliment, CUI RO 1916090, prin lichidator judiciar consorțiul format din AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ S.P.R.L., cu sediul în str. B. P. Hașdeu, nr. 12, sector 5, București, și CC INSOL S.P.R.L., cu sediul în Constanța, str. Cibinului nr. 8, dosar nr. 81/121/2005*, Tribunal Galaţi.
Organizeaza licitaţii publice cu strigare, în data de 21.03.2018 ora 14.00, la sediul din Călărași, str. Plevna nr. 189, pentru vânzarea bunurilor mobile situate în Călărași, str. Prelungirea București nr. 162:
1. Trafo tip TTU-AL, 1.600kVA – pret 2.380 lei
2. Trafo tip TTU-AL, 1.600kVA 9 – pret 2.380 lei
3. Rezervor metalic, 2 buc. de 1,5 mc – 304 lei/buc
4. Rezervor metalic, 3 buc. de 0,6 mc – 166,5 lei/buc
5. Rezervor metalic, 2 buc. de 10 mc 997,5 lei/buc
6. Traverse beton CF, 643 buc – 9,5 lei/buc
Preţurile sunt exclusiv TVA.
Dacă la acest termen bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va relua în aceleaşi condiţii, în data de 28.03.2018, 04.04.2018, 11.04.2018, 18.04.2018, 25.04.2018, 02.05.2018, 09.05.2018, 16.05.2018, 23.05.2018
Pot participa la licitaţie persoanele fizice şi/sau juridice care formulează cerere de participare la licitație cu o zi înainte de data licitaţiei, acceptă regulamentul de licitaţie, achiziţionează caietul de sarcini şi achită garanţia de 20% din preţul de pornire.
Informaţii suplimentare: telefon 0241.586.601/0242.313.477 și 021.319.4556 sau pe site: www.ccinsol.ro,www.agentiadeinsolventa.ro