ANUNŢ PUBLIC

ANUNŢ PUBLIC

16 martie 2018

SIDERCA SA- în faliment, CUI RO 1916090, prin lichidator judiciar consorțiul format din CC INSOL S.P.R.L., cu sediul în Constanța, str. Cibinului nr. 8 si AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ S.P.R.L. cu sediul în str. B. P. Hașdeu, nr. 12, sector 5, București, dosar nr. 81/121/2005* Tribunal Galati
Organizeaza licitaţii publice cu strigare, în data de 20.03.2018, ora 12.00, la sediul din Călărași, str. Plevna nr. 189, pentru vanzarea bunurilor imobile situate în Călărași, str. Prelungirea București nr. 162:
1. Teren LUPM în suprafaţă de 174.131 mp, având nr. cad. 21178, înscris în CF sub nr. 21178 – UAT Călăraşi, preț pornire: 1.875.355 lei + TVA
2. Teren Fabrica de oxigen în suprafaţă de 271.425 mp, având nr. cad. 21179, înscris în CF sub nr. 21179 – UAT Călăraşi, preț pornire: 5.522.960 lei + TVA;
3. Teren Depozit Utilaje 40000 în suprafaţă de 123.119,20 mp, având nr. cad. 3349, înscris în CF sub nr. 5782 – UAT Călăraşi, preţ de pornire 2.191.980 lei + TVA.
4. Teren Centrala Suflante în suprafaţă de 5.853 mp, având nr. cad. 1577, înscris în CF sub nr. 1577 – UAT Călăraşi, preţ de pornire 108.800 lei + TVA;
5. Teren Uzina Cocsochimica (la DN3B) în suprafaţă de 142.178 mp, având nr. cad. 24050, înscris în CF nr. 24050 – UAT Călăraşi, preţ de pornire 2.414.765 + TVA;
6. Teren Bateria de Cocs în suprafaţă de 10.182,19 mp, având nr. cad. 1586, preţ de pornire 162.690 + TVA;
7. Teren Secţia Refractare în suprafaţă de 50.786 mp, având nr. cad. 21162, înscris în CF nr. 21162 – UAT Călăraşi, preţ de pornire 685.015 + TVA;
8. Teren Uzină Cocsochimică în suprafaţă de 264.711 mp, având nr. cad. 21164, înscris în CF nr. 21164 – UAT Călăraşi, preţ de pornire 2.771.425 + TVA.
Dacă la acest termen bunurile nu vor fi adjudecate, licitaţia se va relua în aceleaşi condiţii, în data de 27.03.2018.
Pot participa la licitaţie persoanele fizice şi/sau juridice care formulează cerere de participare la licitație cu o zi înainte de data licitaţiei, acceptă regulamentul de licitaţie, achiziţionează caietul de sarcini, achită garanţia de 30% din preţul de pornire și taxa de participare la licitaţie. Pasul de licitație este de 5% din prețul de pornire.
Informaţii suplimentare: telefon 0241.586.601/0242.313.477 și 021.319.45.56 sau pe site: www.ccinsol.ro, www.agentiadeinsolventa.ro.