ANUNŢ PUBLIC

SIDERCA SA– în faliment, CUI RO 1916090, prin lichidator judiciar consorțiul format din AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ S.P.R.L., cu sediul în str. B. P. Hașdeu, nr. 12, sector 5, București, și CC INSOL S.P.R.L., cu sediul în Constanța, str. Cibinului nr. 8, dosar nr. 81/121/2005*, Tribunal Galaţi
Organizeaza licitaţii publice cu strigare, în data de 20.03.2018, ora 12.00, la sediul din Călărași, str. Plevna nr. 189, pentru vânzarea bunurilor imobile situate în Călărași, str. Prelungirea București nr. 162:
1. Teren CF dirijare şi staţii electrice 2, suprafaţă 21.897,42 mp, înscris în CF nr. 5780 OCPI Călăraşi, Nr. Cad. 3352, preţ pornire: 251.550 lei*.
2. Teren secţia material mărunt de cale ferată, suprafaţă 123.239,37 mp, înscris în CF nr. 5623 OCPI Călăraşi, Nr. Cad. 3235, preţ pornire: 1.226.900 lei*.
3. Teren liber furnal (la DN3B), în suprafaţă de 265.201,68 mp, înscris în CF nr. 26547, a OCPI Călăraşi, având nr. cad. 3236; preţ pornire 2.515.000 lei*.
4. Imobil ATI- teren în suprafaţă de 1.645 mp şi constucţie-investiţie în curs (clădire nefinalizată-nerecepţionată), în suprafaţă de 834 mp- înscris în CF nr. 25814, Nr. Cad. 25814, OCPI Călăraşi. Precizări construcţie:
-Conform extras CF: suprafaţă construită 834 mp, fără acte, denumită în CF „Anexă Furnal”.
– Identificată în Raportul de evaluare astfel: clădire nefinalizată cu partiu de birouri, P+3 etaje, h=2,5 m/nivel) suprafaţă construită la sol 834 mp şi suprafaţă totală construită 3336 mp, preţ pornire: 536.440 lei*
5. Sere- teren în suprafaţă de 11.744,89 mp, construcţii în suprafaţă totală de 2.878,57 mp, înscris în CF nr. 2340, nr. cad. 1583, OCPI Călăraşi, preţ pornire: 220.100 lei*
*Preturile menţionate includ cotele căilor de acces, reprezintă 50% din valoarea de piaţă din raportul de evaluare şi sunt exclusiv TVA.
6. Oţelărie cu convertizoare în suprafaţă de 20.419 mp conform raport de evaluare, înscris în CF Mun. Călăraşi, nr. 22079, având nr. cad. 22079, preţ de pornire 161.315 lei**
7. Oţelărie cu convertizoare în suprafaţă de 9.144 mp conform raport de evaluare, înscris în CF Mun. Călăraşi, nr. 22078, având nr. cad. 22078, preţ de pornire 57.035 lei**
8. Halda de zgură completare în suprafaţă de 19.605 mp conform raport de evaluare, înscris în CF Mun. Călăraşi, nr. 21152, având nr. cad. 21152, preţ de pornire 207.405 lei**
**Preţurile de pornire includ cotele căilor de acces, reprezintă 55% din valoare de piaţă din raportul de evaluare, sunt exclusiv TVA.
Dacă la acest termen bunurile nu vor fi adjudecate, licitaţia se va relua în aceleaşi condiţii, în data de 27.03.2018, 03.04.2018, 11.04.2018, 17.04.2018, 25.04.2018, 03.05.2018, 08.05.2018, 15.05.2018, 22.05.2018
Pot participa la licitaţie persoanele fizice şi/sau juridice care formulează cerere de participare la licitație cu o zi înainte de data licitaţiei, acceptă regulamentul de licitaţie, achiziţionează caietul de sarcini, achită garanţia de 30% din preţul de pornire și taxa de participare la licitaþie.
Informaţii suplimentare: telefon 0241.586.601/0242.313.477 și 021.319.4556 sau pe site: www.ccinsol.ro,www.agentiadeinsolventa.ro