ANUNŢ PUBLIC

Titularul REGISTRUL AUTO ROMÂN RA, cu sediul în București, sector 1, str. Calea Griviței, nr. 391A, anunţă publicul interesat asupra realizării primei versiuni a planului (programului) şi declanşarea etapei de încadrare la: CONSTRUIRE MAGAZIE DE DEPOZITAT, amplasat în mun. Călărași, str. Prel. Dobrogei, nr. 1A, judeţul Călăraşi.
Consultarea primei versiuni a planului (programului) se face la A.P.M. Călăraşi, şos. Chiciu, nr. 2, jud. Călăraşi, tel. 0242315035, fax 0242311926, între orele 9-12 precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.
Comentariile şi sugestiile se primesc la sediul A.P.M. Călăraşi, şos.Chiciu, nr. 2, jud.Călăraşi, tel. 0242315035, fax 0242311926 în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei ultimului anunţ.