ANUNŢ PUBLIC

Titularul SULTAN MIRELA ȘTEFANIA – ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ anunţă publicul interesat asupra realizării primei versiuni a planului (programului) şi declanşarea etapei de încadrare la: ÎNFIINȚARE FERMĂ VACI DE CARNE, ABATOR, PROCESARE, ÎMPREJMUIRE. BRANȘAMENTE, UTILITĂȚI ȘI ACHIZIȚIE UTILITĂȚI, în com. Alexandru Odobescu, extravilan, T60/2, P1, nr. cad. 21302, jud. Călăraşi.
Consultarea primei versiuni a planului (programului) se face la AP.M. Călăraşi, şos Chiciu, nr. 2, tel-fax 0242/315035 şi 0242/311926 între orele 9-13, precum şi la următoare adresă pe internet www.apmcl.ro. Comentariile si sugestiile se primesc la sediul A.P.M Călăraşi, şos. Chiciu, nr. 2, tel. 0242-315035, fax 0242-311926 în termen de 18 zile calendaristice de la data apariţiei primului anunţ.