Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

GRUIANU ANDREEA EUGENIA P.F.A., titular al proiectului “DEMOLARE PARTIALA C1 SI CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE CEREALE AGRICOLE”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Calarasi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “DEMOLARE PARTIALA C1 SI CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE CEREALE AGRICOLE”, propus a fi amplasat in com. Belciugatele, sat Belciugatele str. Magazinului, nr. 33, nr. cad. 24126, nr. cf. 24126, jud. Calarasi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Prezentul anunţ va fi publicat atat in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.