Anunţ public privind decizia etapei de încadrare S.C. FOOD & FUN CONCEPT S.R.L.

S.C. FOOD & FUN CONCEPT S.R.L., cu sediul in judetul Calarasi, comuna Manastirea, strada Soseaua Oltenitei, nr. 75, titular al proiectului “AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE, PISCINA SI AMPLASARE SPATII ANEXA TIP VESTIAR CU CARACTER PROVIZORIU”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Calarasi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “AMENAJARE INCINTA. IMPREJMUIRE, PISCINA, SI AMPLASARE SPATII ANEXA TIP VESTIAR CU CARACTER PROVIZORIU”, propus a fi amplasat in judetul Calarasi, comuna Manastirea, satul Manastirea, strada Soseaua Oltenitei, nr. 75.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.