ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE SC LIDL IMOBILIARE ROMÂNIA MANAGEMENT SCS

SC LIDL IMOBILIARE ROMÂNIA MANAGEMENT SCS, repreyentată prin Florea Iacob, cu sediul în sat Chiajna, com. Chiajna, str. Industriilor nr. 19, etj.1, cam. E05, jud. Ilfov, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Călăraşi, în cadrul procedurilor de evaluare: fără evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul „CONSTRUIREA UNUI IMOBIL CU REGIM DE ÎNĂLŢIME PARTER, FUNCŢIUNEA DE MAGAZIN RETAIL, REALIZAREA DE PARCAJE LA SOL, AMENAJARE INCINTĂ CU SPAŢII VERZI PLANTATE, ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE, ÎMPREJMUIRE, AMPLASARE SEMNALE ŞANTIER, AMENAJARE ACCESE AUTO PIETONALE” propus a fi amplasat în mun. Olteniţa, str. 1 Decembrie, nr. 35, jud. Călăraşi.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Călăraşi, şoseaua Chiciu, nr.2, tel./fax 0242315035 şi 0242311926 în zilele de luni-vineri, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.