Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. ALIORA AGRI S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE ȘOPRON DEPOZITARE UTILAJE AGRICOLE + ANEXĂ propus a fi amplasat sat Dragoș Vodă, com. Dragoș Vodă, T77, P2/1, nr. cadastral 22489, judeţul Călăraşi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Călăraşi Şoseaua Chiciu, nr.2, jud. Călăraşi şi la sediul titularului Primăria comunei Căscioarele din comuna Căscioarele, judeţul Călăraşi, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Călăraşi.

Prezentul anunț va fi publicat atât în presă cât și la sediul administrației locale pe teritoriul căreia se va realiza investiția.