ANUNȚ PUBLIC

Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real și de analiză a cererilor depuse de titularii de drepturi reale asupra imobilelor expropriate, proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași pe raza localităților Dragalina, Dragoș Vodă, Vâlcele” numită prin Decizia Directorului Direcției Silvice Călărași nr. 7 din data de 14.01.2019 își va începe activitatea în data de 31 ianuarie 2019, orele 12:30 la sediul Consiliului Local al Comunei Dragoș Vodă.
Listele cu imobilele proprietate privată expropriate pot fi consultate la sediul Consiliului Local al Comunei Dragoș Vodă și pe pagina expropriatorului Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA – Direcția Silvică Călărași, unde vor rămâne afișate până la încheierea procedurilor de expropriere.