BACALAUREAT 2019

*Peste 130.000 de absolvenţi de liceu s-au înscris la prima sesiune a bacalaureatului

LUNI, 3 IUNIE, AU ÎNCEPUT PROBELE DE COMPETENȚE

Examenul național de Bacalaureat 2019 a început luni, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației. 135.655 de absolvenţi de liceu s-au înscris pentru susţinerea examenului în sesiunea iunie-iulie 2019. Proba va continua în data de 4 iunie și va fi urmată de evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (5 – 6 iunie). În zilele de 7, 10 și 11 iunie este programată evaluarea competențelor digitale (proba D), iar în perioada 12-13 iunie se va desfășura evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C). Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu. În situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, se consideră că acesta nu a susţinut proba. Probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.
Elevii vor susține proba de competențe lingvistice într-o limbă străină, la alegere, dintre 11 limbi străine, printre care și limba japoneză și chineză.
Calendar Bacalaureat 2019 – evaluarea competenţelor:
3 iunie – evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)
4 iunie – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (5-6 iunie)
7, 10 și 11 iunie – evaluarea competențelor digitale (proba D)
12 – 13 iunie – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)
Calendar Bacalaureat 2019 – probe scrise:
1 iulie- Limba si literatura română – Ea)
2 iulie- Limba si literatura maternă – Eb)
3 iulie- proba obligatorie a profilului- Ec) – Matematică sau Istorie
4 iulie- proba la alegere a profilului și specializării – Ed)
8 iulie- afișarea primelor rezultate (până la ora 12:00) și e urmată de depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00).
9 – 12 iulie – vor fi soluționate contestațiile
13 iulie – afișarea rezultatelor finale