Bătălie birocratică – CONSILIUL JUDEȚEAN VREA… CANALUL NIMĂNUI?!

Consilierii județeni au votat în plenul ședinței proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 39/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Călăraşi, proiect care a fost votat cu o abțínere din partea consilierului județean Șerban Jenel, restul votând pentru acest proiect.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1349/2001 a fost atestat domeniul public al judeţului Călăraşi, Anexa nr. 1 a acesteia reprezentând inventarul bunurilor din domeniul public al judeţului Călăraşi, inventar însuşit în prealabil prin Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 39/1999.
De la publicarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului au survenit numeroase modificări şi completări ca urmare a schimbării regimului juridic al unor imobile, schimbării datelor de identificare ale acestora, înfiinţări/ reorganizări ale unor unităţi aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Călăraşi, prin actul de voinţă al administratorului acestor bunuri – hotărâri ale Consiliului Judeţean Călăraşi, ori prin efectul legii. În inventarul domeniului public al judeţului Călăraşi sunt înscrise, la poziţiile nr. 80 – 82, trei terenuri amplasate în zona Canalului Siderca, unul la confluenţa acestuia cu Braţul Borcea, unul situat în zona DN3 şi unul situat în zona fostului Port Siderca. Având în vedere faptul că municipiul Călăraşi este localitate de frontieră la graniţa Româno-Bulgară, iar transportul rutier şi cel feroviar nu asigură deschiderea necesară unei cooperări transfrontaliere, Consiliul Judeţean Călăraşi intenţionează să desfăşoare unele proiecte pentru dezvoltarea zonei aferentă Braţului Borcea şi Canalului Siderca, în vederea realizării unei infrastructuri prielnice transportului de mărfuri pe apă, fiind cunoscut faptul că acest tip de transport generează costuri mici. În urma analizei efectuate la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, împreună cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi, s-a ajuns la concluzia că pentru derularea proiectelor menţionate menţionate mai sus, este necesară deţinerea Canalului Siderca de către Consiliul Judeţean Călăraşi.

DEZBATERE OPORTUNĂ DEȘI… CAM ÎNTÂRZIATĂ!

Desigur, această poveste a canalului nu este nouă, ea revenind, de-a lungul timpului, în tot felul de variante! Este evident că unora nu le-a convenit această trecere, după cum, alții au vrut și n-au vrut să se întâmple asta! Cu atât mai interesantă este atitudinea fiecăruia în parte, astăzi în condițiile în care, iată, avem o hotărâre! Iată principalele puncte de vedere ale celor implicați:

CANALUL UN PUNCT DE DESCĂRCARE MĂRFURI PENTRU AGENȚII ECONOMICI!

Eduard Grama, director Direcția de Dezvoltare a CJ – “Având în vedere terenurile care se află în vecinătatea Canalului Siderurgic, am gândit ca acest canal să deservească terenurului și să creăm un punct de descărcare de mărfuri, care poate fi folosit și de agenții economici din zonă. Din discuțiile purtate cu cei de la Tenaris aceștia ne/au adus la cunoștință faptul că sunt foarte mari costurile iar acest canal ar fi benefic și pentru ei și ar reduce costurile lunare cu 1 milion de dolari.”

SE VA DESCHIDE O CALE DE COMUNICARE PE DUNĂRE!

Bogdan Georgescu, administrator al județului Călărași – “Din punct de vedere al oportunității ideea de preluare a Canalului Siderurgic în patrimoniul Consiliul Județean pentru a oferi potențialilor investitori un acces la căile de transport naval. De aceea consider că este momentul ca acest canal să treacă în patrimoniul Consiliului Județean motivat de potențialul pe care îl aduce de a deschide acea cale de comunicare către Dunăre pentru transportul naval”.

VOR FI CREATE PESTE 100 DE LOCURI DE MUNCĂ!

Cristian Nițu, consilier președinte CJ – “În anul 1987 am fost șef de port și vreau să vă spun că prin acest Canal Siderungic în anul 2004 anunsesem să descărcăm zilnic mai mult de 3.000 de tone de cărbune coxificat și să exportăm 2.000 de tone de cox în Iugoslavia, după care a venit dezastrul! La acest moment am avut discuții cu mai mulți operatori portuari care s/au arătat deosebit de încântați dacă s-ar deschide acest canal dar ar trebui să ținem cont că acesta va aduce și noi locuri de muncă poate peste 100 de familii vor beneficia de această investiție”.

CANALUL NU ESTE REVENDICAT DE NIMENI!

Vasile Iliuță, președinte Consiliul Județean – “Pe vremea domnului Arbagic a fost zonă liberă în jurul acestui canal. Noi am făcut demersuri la Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei să vedem cine este înregistrat cu această propietate. Niciunul din aceste ministere nu este înregistrat. Documentele găsite care ne spuneau cine era beneficiarul la acea vreme era Navrom Galați care s-a desființat. Faptul că el nu a fost dus la bun sfârșit, el trebuia să facă legătura de la Dunăre. La acest moment nouă ne lipsește acest canal pentru a putea face lăgătura cu propietățile care le avem în jurul lui. La acest moment nu îl are nimeni în propietate. Această hotărâre de consiliu pe care astăzi o vom vota va fi în beneficiul județului dacă ministerul Dezvoltării va lua avizele de la Ministerul Transportului și de la Ministerul Finanțelor pentru a completa inventarul public al județului. Acest Canal nu-l revendică nimeni că ar fi în patrimoniul cuiva!”

CANALUL SIDERURGIC ESTE ÎN PROPIETATEA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR!

Răducu Filipescu, senator PNL, fost președinte al Consiliului Județean – “Canalul Siderurgic nu este al nimănui, nu există așa ceva! Este al Ministerului Transportrilor, a fost la Sindicatul de la Siderca o perioadă și acum a revenit la Ministerul Transporturilor.
Cartea Funciară nu înseamnă că este al nimănui!Nu are carte funciară! Dar asta nu înseamnă că este al numănui! Dacă facem carte funciară va putea fi transferat către Consiliul Județean. El a fost la Minister a fost dat în custodie Sindicatului Siderca care nu s-a mai ocupat de el dar a rămas în propietatea Ministerului Transporturilor. Poate fi trecut către județul nostru ca transfer mijloc fix, îi faci carte funciară și intră în patrimoniul tău.”