CAMERA AGRICOLĂ JUDEŢEANĂ- DESFIINŢATĂ!

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean, consilierii au aprobat proiectul de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii nr. 10/2010 privind înfiinţarea Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi. Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1609/2009 a fost înfiinţaţă Camera Agricolă a Judeţului Călăraşi, instituţie publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi, prin Hotărârea nr. 10 din 28.01.2017, aflată în coordonarea tehnico-metodologică a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, prin reorganizarea oficiilor judeţene de consultanţă agricole care s-au desfiinţat. Potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1609/2009, Consiliul Judeţean a preluat prin protocol personalul Camerei Agricole de la Direcţia de Consultanţă Agricolă Călăraşi, fără a prelua şi patrimoniul acesteia care a rămas în patrimoniul statului şi în administrarea Camerei Agricole. Camera Agricolă a Judeţului Călăraşi a fost finanţată din venituri proprii şi transferuri de la bugetul de stat către bugetul propriu al judeţului, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în ubordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, camerele agricole judeţene s-au desfiinţat şi au trecut în structura direcţiilor pentru agricultură judeţene.