CAZARMA 346 – ”INCINTA 2” – CONCESIONATĂ!

Cazarma 346 – ”Incinta 2”, se află în conservare iar starea de degradare a acestuia se accentuează din pricina inexistenței fondurilor pentru întreținerea lui.
Imobilul aparţine domeniului public al Judeţului Călăraşi şi este administrat de Consiliul Judeţean Călăraşi. Imobilul este compus din teren cu suprafaţa de 11076 m.p. şi construcţii cu suprafaţa totală de 1713 m.p..
În prezent, imobilul este liber, nemaifiind folosit de o perioadă îndelungată de timp, fapt pentru care construcţiile au un avansat grad de uzură fizică şi morală iar pentru întreţinerea lor costurile sunt foarte mari (cheltuielile cu paza si renovarea magaziilor), aceste spaţii nefiind rentabile din punct de vedere financiar, nefiind utilizate.
Prin adresa Societății ECOAQUA S.A. Călărași nr. 624 din 26.02.2016, înregistrată la Consiliul Județean Călărași cu nr. 3115 din 29.02.2016, se solicită un spațiu intravilan în care să se stabilească locația formațiilor de intervenție și mentenanță. În conformitate cu raportul de evaluare, înregistrat la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 7229 din 05.05.2017, redevenţa minimă de pornire a licitaţiei pentru concesionarea imobilului, pe o perioadă de 25 de ani, este de 76.217 lei/an și a fost calculată ținând cont de valoarea de piață a imobilului stabilită de Societatea Expert Complex S.R.L..
Consilierii judeţeni au aprobat concesionarea , prin licitaţie publică, a imobilului.