CENTRALIZAREA REZULTATELOR ÎNREGISTRATE ÎN PRIMA SESIUNE A EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2020 ÎN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

În județul Călărași, rata de promovare (înainte de contestații) înregistrată de absolvenții studiilor liceale și care au susținut probele examenului de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020, atât din promoția curentă, cât și din promoțiile anterioare este de 51,61%.
Pentru promoția curentă, rata de promovare este 61,19%, iar pentru promoțiile anterioare 19,41%.
În sesiunea iunie-iulie 2020, au promovat 847 de candidați, dintr-un total de 1768 candidați prezenți. Dintre aceștia, 774 de candidați sunt din promoția curentă, iar 73 de candidați sunt din promoțiile anterioare.
Niciun candidat nu a obținut media 10.
Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:
• 13 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;
• 35 au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului;
• 46 au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.
Rezultatele (înainte de contestații) au fost afișate astăzi, 30 iunie, la ora 12:00, atât în centrele de examen, cât și pe pagina web dedicată.
În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educației și Cercetării a publicat rezultatele elevilor prin anonimizarea numelui și a prenumelui.
Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, în zilele de 30 iunie, în intervalul orar 16:00 – 19:00 și pe data de 1 iulie, în intervalul orar 8:00 – 12:00. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.
Rezultatele finale vor fi anunțate duminică, 5 iulie.