COLEGIUL AGRICOL ”SANDU ALDEA” ÎŞI PREZINTĂ OFERTA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018

Colegiul Agricol “ Sandu Aldea” Călăraşi este un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii locale. Misiunea sa este de a pregăti forţă de muncă necesară în zonă, meserii şi specialişti pentru profesii tradiţionale cum sunt cele din domeniul economic, agricol, silvic şi industrie alimentară dar şi altele noi, apărute în condiţiile transformărilor social – economice din ultimii ani. Suntem o şcoală deschisă pentru cei care au nevoie de educaţie, oferind şanse egale tuturor.
Elevii Colegiului Agricol ”Sandu Aldea”, desfăşoară stagii de pregătire practică la agenţi economici din Montijo, Portugalia!

ŞANSA REUŞITEI ESTE SĂ ÎNVEŢI SĂ PRACTICI O MESERIE DIN DOMENIUL AGRICOL ŞI SĂ ACCESEZI FONDURILE EUROPENE PENTRU PROPRIA AFACERE ÎN AGRICULTURĂ!
Calificările profesionale propuse pentru nivelul liceal sunt: tehnician în activităţi economice (1 clasă), tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului (1 clasă), tehnician veterinar (1 clasă), tehnician în agroturism (1 clasă), tehnician in silvicultura si expoatari forestiere (1 clasă).
Pentru şcoala profesională, sunt propuse 2 clase: mecanic agricol, brutar-patiser-preparator produse făinoase.

AVANTAJELE PREGĂTIRII PRIN ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL SUNT:
Poţi dobândi o calificare profesională cerută pe piaţa muncii care îţi permite să obţii mai rapid un loc de muncă ;
Vei beneficia prin intermediul unui program naţional de susţinere a învăţământului profesional de o BURSĂ PROFESIONALĂ de studiu, lunară în cuantum de 200 LEI;
Pe parcursul vacanţelor, după încheierea stagiului de practică, vei putea să te angajezi pe durată determinată pentru a câştiga banii tăi;
Angajatorii îi vor susţine pe cei mai buni dintre elevi prin burse suplimentare de practică;
După terminarea acestui program poţi, în acelaşi timp, să lucrezi şi să îţi continui studiile liceale;
Pregătirea teoretică şi practică de specialitate se desfăşoară în laboratoarele tehnologice, şi la agentul economic partener de practică;
Pe parcursul celor 3 ani sunt organizate stagii comasate de practică;
CERTIFICAT DE CALIFICARE / Examenul de certificare a calificării profesionale este organizat de şcoala pentru care ai optat, împreună cu operatorii economici parteneri ai unităţii de învăţământ.
RECUNOAŞTERE EUROPEANĂ / Finalitatea învăţământului profesional de 3 ani constă în dobândirea unui certificat de calificare profesională cu care te poţi angaja imediat după terminarea studiilor, în România sau în Uniunea Europeană.
În urma finalizării programului de pregătire prin învăţământ profesional de 3 ani dobândeşti certificatul de absolvire a învăţământului obligatoriu, certificat care îţi permite să continui studiile în învăţământ liceal din clasa a XI a, la zi sau seral.