CONSILIERII JUDEŢENI AU RESPINS PLÂNGEREA COMPANIEI ARTISTICE MIX MUSIC SHOW SRL

La proiectul de hotărâre pentru admiterea/respingerea plângerii formulate de Compania Artistică Mix Music Show SRL împotriva Hotărârii nr. 23/2017 privind înfiinţarea Centrului de Cultură şi Creaţie Călăraşi, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare consilierii judeţeni au votat în unanimitate respingerea cererii.
Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică i-a fost înaintat, în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, proiectul de hotărâre pentru demiterea/respingerea plângerii prealabile formulate de Compania Artistică Mix Music Show S.R.L împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 23 din 28.02.2017 privind înfiinţarea Centrului de Cultură şi Creaţie Călăraşi, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
În conformitate cu dispoziţiile art. 98 raportat la art. 44 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 56 alin. (2) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, are obligaţia să examineze acest proiect de hotărâre sub aspectul legalităţii, oportunităţii şi necesităţii. Prin plângerea prealabilă formulată de Compania Artistică Mix Music Show S.R.L, înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 6014 din 13.04.2017, s-a solicitat revocarea/modificarea/anularea Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 23 din 28.02.2017 privind înfiinţarea Centrului de Cultură şi Creaţie Călăraşi, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, cu consecinţa reînfiinţării Centrului Cultural Judeţean Călăraşi şi executarea Acordului cadru de servicii nr. 2143/14.11.2014 încheiat cu această instituţie.
Obiectul principal de reglementare al Hotărârii atacate este înfiinţarea Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi şi încetarea activităţii Centrului Cultural Judeţean, astfel că, în opinia noastră, aceasta hotărâre nu încălca un drept sau un interes legitim al petentei pentru a fi îndreptăţită să ceară autorităţii emitente revocarea Hotărârii nr. 23/2017.
Acordul- cadru de servicii, la care se referă petenta, este încheiat între Centrul Cultural Judeţean şi Compania Artistică Mix Music Show S.R.L. pe o durată de 36 de luni, pentru servicii de organizare a evenimentelor culturale CPV 79952100-3, în baza contractelor subsecvente, şi reglementează raporturile contractuale între aceste două părţi.
Mai mult, potrivit art. 1 alin. (6) din Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată, Hotărârea nu poate fi revocată deoarece a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice, iar plângerea formulată împotriva acestei hotărâri nu poate fi admisă de Consiliul Judeţean Călăraşi.
Cu privire la motivarea în drept a măsurii propuse, se apreciază că hotărârea ce urmează a fi adoptată îşi găseşte suportul legal în prevederile art. art. 1 alin. (6) ale art. 7 alin. (1) şi alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10, art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 58 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, prezentul raport a fost supus dezbaterii şi votului Consiliului Judeţean Călăraşi, consilierii judeţeni votând în unanimitate respingerea acestei plângeri.